Advanced Graphene Products konsekwentnie realizuje plany rozwoju biznesu

W 1Q 2022 skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów Spółki oraz dodatnia EBITDA pierwszy raz w historii Spółki

  • Przychody ze sprzedaży produktów w 1Q 2022 wyniosły blisko 200 tys. zł i wzrosły siedmiokrotnie w porównaniu do przychodów ze sprzedaży produktów w 1Q 2021 oraz były o 37% wyższe niż przychody ze sprzedaży produktów wypracowane w całym 2021 r.

  • Spółka zanotowała dodatni zysk EBITDA w 1Q 2022 w wysokości ponad 291 tys. zł

  • W 1Q 2022 Spółka poniosła stratę netto w wysokości 116 tys. zł, wobec straty poniesionej w 1Q 2021 w wysokości 345,5 tys. zł, to oznacza poprawę wyniku netto Spółki o ponad 229 tys. zł, co wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży Spółki

Spółka realizowała konsekwentnie w 1Q 2022 strategię nawiązywania współpracy biznesowej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi mającą na celu komercjalizację zastosowań produkowanego przez Spółkę grafenu:

  • od 1 stycznia 2022 roku Advanced Graphene Products (AGP) stał się wyłącznym dystrybutorem na terenie Unii Europejskiej grafenu funkcjonalizowanego krawędziowo (EFG) produkowanego przez GARMOR INC. z siedzibą w Orlando, USA. Natomiast GARMOR jest uprawniony do sprzedaży i dystrybucji na terenie USA produktów Spółki, takich jak innowacyjne opatentowane rozwiązanie AGP grafen HSMG (High Strength Metallurgical Graphene), a także koncentratów polimerowych zawierających grafen.

  • W 1Q 2022 AGP zrealizowała kolejny etap długoterminowej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency - ESA). 17 marca 2022 roku Spółka przystąpiła do umowy z ESA dotyczącej opracowania prototypu czujnika służącego do pomiaru temperatury i natężenia pola magnetycznego na bazie innowacyjnego opatentowanego rozwiązania AGP grafenu HSMG (High Strength Metallurgical Graphene). Wartość kontraktu z ESA wynosi 60 tys. EUR, a zlecenie ma zostać zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  • AGP nawiązała również współpracę z platformą Amazon w celu rozpoczęcia sprzedaży i dystrybucji filamentu do drukarek 3D produkowanego przez AGP, co umożliwi Spółce dostęp do zagranicznych rynków zbytu tego produktu - Advanced Graphene Products jest pierwszą firmą, która komercjalizuje grafen, oferując filament do druku 3D z grafenem w skali komercyjnej.

Ponadto 25 kwietnia 2022 r., AGP podpisała z Nanosphere długoterminową umowę na dostarczenie przemysłowych ilości grafenu, który posłuży docelowo do produkcji 60 ton farby antykorozyjnej używanej w produkcji innowacyjnych półosi samochodowych nowej generacji. Będą one instalowane w pojazdach najważniejszych europejskich producentów m.in. niemieckiej marki BMW.

Komentarz Prezesa Zarządu AGP:

Już dziś mogę powiedzieć, że 2022 będzie przełomowym rokiem dla naszej Spółki. Inwestycje poczynione w ciągu ostatnich lat i podpisane kontrakty na komercjalizację naszych produktów zmaterializowały się i zaczęły przynosić wymierne efekty w postaci wzrostu przychodów. Nasze innowacyjne technologie w obu obszarach – farb antykorozyjnych i filamentów do drukarek 3D wypływają na szerokie wody. Jesteśmy przygotowani pod względem produkcyjnym i komercyjnym na przemysłową produkcje w tych dwóch obszarach, a kolejne zastosowania grafenu w przemyśle stale rozwijamy. Od kilku tygodni nasz komercyjny rozwój przyspiesza, ponieważ pozyskaliśmy potężnych globalnych partnerów, takich jak Asbury Carbon (spółka matka Garmora). Ponadto wykorzystanie naszego wynalazku HSMG przez ESA, to uwierzytelnienie naszej najwyższej jakości. Natomiast przemysłowa skala kontraktów realizowanych z Nanosphere dla wielkiego koncernu Neapco sprawi, że grafen z naszej fabryki znajdzie się w samochodach topowych marek i jest to ważny kamień milowy w rozwoju AGP. Rozpoczynamy też sprzedaż Prografenu (produkcja filamentu do druku 3D) za pomocą sieci dystrybutorów oraz za pośrednictwem własnej platformy e-commerce www.prografen.com, a także na portalu Amazon. To z kolei zwiastun prawdziwego skoku, jeśli chodzi o skalę działalności i realne strumienie przychodów. Jesteśmy pierwszą firmą, która w skali komercyjnej jest w stanie oferować tego typu produkt.

W pierwszym kwartale 2022 r. nastąpił widoczny przełom w naszej działalności komercyjnej. Sprzedaż Prografenu jak również start współpracy z Nanosphere zaczęły kontrybuować w widoczny sposób. Dzięki temu za 1Q 2022 uzyskaliśmy prawie 200 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów, to aż 7 razy więcej niż w 1Q 2021 i o 37% więcej niż zrealizowane w całym 2021 roku – a warto zaznaczyć, że umowy startowały w połowie kwartału. Jeszcze w tym roku duża część naszego finansowania pochodzi z zeszłorocznej emisji oraz z dotacji B&R, ale przychody ze sprzedaży będą coraz bardziej znaczące i przy zachowaniu trendu na sprzedaży jaki widzimy w pierwszych miesiącach 2022 i liczę na to, że już w czwartym kwartale tego roku Spółka zacznie na siebie zarabiać” - komentuje Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, a rynek osiągnie wartość 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

***

Advanced Graphene Products (AGP) to innowacyjna spółka zajmująca się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Spółka jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak i grafenu powierzchniowego, z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu – HSMG®, co pozwala uczestniczyć Spółce w rynku obu znanych form grafenu. AGP jest jedynym w Polsce producentem grafenu, posiadającym jednocześnie istotne zaplecze naukowe oraz organizacyjne pozwalające na jego komercjalizację. Jednocześnie Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wypracowanie potencjalnych zastosowań produkowanych przez Spółkę form grafenu. Głównymi obszarami zastosowań, wytwarzanego przez AGP, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO –zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne, czy też masterbatche.

Spółka jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronice, w tym w: mikroprocesorach, sensorach i tranzystorach.

Posiadane przez AGP patenty obejmują zarówno sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

Od 29 listopada 2021 roku akcje Spółki notowane są na rynku NewConnect.