Advanced Graphene Products S.A. podpisała umowę z NCBR na grant w wysokości 3,30 mln zł

Advanced Graphene Products S.A. (AGP), wiodący w Europie producent grafenu płatkowego i powierzchniowego z unikalną i opatentowaną technologią HSMG®, podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach której otrzyma ponad 3,30 mln zł dofinansowania na realizację najnowszego projektu badawczo-rozwojowego „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych”. Pełna wartość przedsięwzięcia to ok. 4,34 mln zł.

W ramach projektu Spółka przeprowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu opracowania technologii wytwarzania tlenku grafenu (dyspersji GO) i uzyskania odpowiedniego rodzaju zawiesiny (np. wodnej lub acetonowej). Osiągnięcie wystandaryzowanej i skalowanej produkcji tej postaci grafenu pomoże w jego wdrożeniu w przemyśle kompozytów oraz tworzyw sztucznych (polimerów). Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie najwyższego stopnia gotowości technologicznej: TRL9.

- Branża kompozytów oraz tworzyw sztucznych coraz bardziej poszukuje innowacyjnych materiałów, które przewyższają swoimi właściwościami te, które są stosowane obecnie. Grafen w formie dyspersji GO może być świetną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym obszarze. Po przeprowadzeniu pierwszych badań i testów, wiemy już, że nasz produkt spełni oczekiwania producentów tego rodzaju komponentów. Co istotne, aby wprowadzić nasz grafen do swoich procesów produkcji, nie będą musieli oni ponosić znaczących nakładów inwestycyjnych w posiadaną infrastrukturę. Szacujemy, że efektem realizowanego projektu będzie produkcja surowca wynosząca nie mniej niż ok. 160 tys. litrów dyspersji grafenu w skali rocznej - mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

I dodaje:

- Różnego typu technologie dyspersji grafenu z powodzeniem są już wykorzystywane na świecie. Przykładem może być brytyjska spółka, która opracowuje pokrycia antykorozyjne z domieszką grafenu w tej właśnie postaci. Jej roczne przychody to ok. 80 tys. GBP.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju br., zaś jego zakończenie zaplanowane jest na listopad 2023 r. (łącznie 32 miesiące). Łączny budżet projektu po stronie Advanced Graphene Products wynosi blisko 4,34 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 3,30 mln zł. Pozostała część wkładu własnego zostanie przez Spółkę sfinansowana dzięki środkom z niedawno pomyślnie zakończonej pierwszej publicznej emisji akcji, z której pozyskała 7,4 mln zł brutto. Inwestorzy objęli całą oferowaną pulę akcji po ostatecznej cenie emisyjnej 9,00 zł za akcję. Redukcja w Transzy Małych Inwestorów wynosiła 23,23% i do tej grupy trafiło 167.750 szt. akcji nowej emisji. Pozostałe 650.000 szt. przydzielone zostało w Transzy Dużych Inwestorów. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect warszawskiej giełdy w III kwartale br.

AGP jest polskim producentem grafenu płatkowego oraz wielkopowierzchniowego, wytwarzanego za pomocą opatentowanej przez siebie metody HSMG®. Spółka wspólnie z partnerami biznesowymi opracowała rozwiązania w najbardziej perspektywicznych obszary zastosowań grafenu jak kompozyty węglowe, polimery/filamenty do druku 3D, żywice epoksydowe, pokrycia antykorozyjne, oleje i smary. Dodatek grafenu wpływa pozytywnie na właściwości tych produktów poprzez podniesienie ich wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych, a ponadto pomaga w ograniczeniu kosztów oraz czasu ich produkcji. Oprócz sprzedaży grafenu w określonej formie, Spółka oferuje także możliwość jego wprowadzenia do produktu końcowego.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, a rynek osiągnie wartość 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.