Advanced Graphene Products S.A. wydłuża termin zapisów na akcje

Spółka Advanced Graphene Products S.A. (AGP), wiodący w Polsce producent grafenu płatkowego i powierzchniowego z unikalną i opatentowaną technologią HSMG®, poinformowała o wydłużeniu swojej oferty publicznej akcji. Zapisy na nowo emitowane akcje serii C w Transzy Małych Inwestorów zostały przedłużone do 24 maja, zaś w Transzy Dużych Inwestorów do 28 maja br. Zmiana harmonogramu jest związana z dużą liczbą trwających obecnie ofert publicznych. Oferta i emisja akcji poprzedzają debiut Spółki na rynku NewConnect.

Inwestorom zostało zaoferowanych 817.750 akcji nowej emisji po Maksymalnej Cenie Emisyjnej ustalonej przez Zarząd na poziomie 10 zł za akcję. AGP chce pozyskać z trwającego IPO ok. 8,2 mln PLN brutto, które planuje przeznaczyć m.in. na zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowę parku maszynowego poprzez inwestycje w linię produkcyjną do filamentu 3d, pre pregu, zakup dyspersera do dyspersji oraz reaktora do produkcji tlenku grafenu, dalszy rozwój prac B+R w obszarach kompozytów węglowych, filamentu 3d, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów silnikowych, czy sensorów specjalistycznych – w tym na wkład własny do grantów naukowych, pozyskanie certyfikatu REACH, a także rozszerzenie niezbędnych działań promocyjno-marketingowych i sprzedażowych. Dzięki powyższym inwestycjom AGP będzie mogła zintensyfikować prace nad pozyskaniem nowych kontraktów oraz wejść w etap realizacji już nawiązanych współprac.

- Zdecydowaliśmy się na wydłużenie terminów zapisów na akcje ze względu na sygnały otrzymane podczas pierwszego tygodnia spotkań ze strony inwestorów zainteresowanych naszą ofertą. Obecnie, równolegle prowadzonych jest kilka innych ofert publicznych. Wydłużenie terminów naszej oferty umożliwi inwestorom komfortowe przeanalizowanie perspektyw AGP, a także „na spokojnie” złożenie zapisów oraz ich opłacenie. W Transzy Małych Inwestorów zapisy potrwają do 24 maja, zaś w Transzy Dużych Inwestorów do 28 maja. – mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Nowy harmonogram oferty Advanced Graphene Products S.A. przedstawia się następująco:

Terminy

(rok 2021)

Zdarzenie

4 maja

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów

24 maja

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów

24 maja do godz.24.00

Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów

od 20 maja do 25 maja do godz.15.30

Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną

do 26 maja do godz. 12.00

Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze

26 maja

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

28 maja

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowanie Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów

28 maja do godz. 24.00

Zakończenie przyjmowanie wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

31 maja

Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych

do 1 czerwca

Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej

do 7 czerwca

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną)

Zapisy na akcje AGP w ofercie publicznej przyjmuje Dom Maklerski Navigator S.A.

Szczegóły dot. przebiegu i warunków oferty publicznej zawiera Memorandum Informacyjne oraz dokumenty aktualizujące dostępne na stronach Advanced Graphene Products S.A.: www.advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A.: https://www.navigatorcapital.pl/%20oferta-publiczna-akcji-spolki-advanced-graphene-products-s-a/

Advanced Graphene Products S.A. jest producentem obu znanych rynkowi form grafenu: płatkowego oraz powierzchniowego. Spółka opracowała i opatentowała unikalną technologię produkcji na ciekłym metalu – HSMG®. Spółka opracowuje produkty wspólnie z partnerami komercyjnymi, co zapewnia efektywne wykorzystanie środków wyłącznie w tych obszarach, którymi zainteresowani są potencjalni odbiorcy. AGP współpracuje m.in. z firmami: Ciech, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems oraz Pimar Plastics.

Niedawno Spółka poinformowała o zawarciu umowy ramowej z Engineo (spółka R&D z branży rowerowej powiązana z Kross S.A.) o współpracy handlowej w zakresie sprzedaży grafenu AGP, który znajdzie swoje zastosowanie w przemyśle rowerowym m.in. w karbonowo-grafenowych ramach rowerowych dla marki KROSS.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, osiągając 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Advanced Graphene Products S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum Spółki jest opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej: (i) Spółki (https://advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna/ ), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.