Advanced Graphene Products S.A. zakończyła book-building i ustaliła cenę emisyjną akcji serii C na 9 zł za akcję

Advanced Graphene Products S.A. (AGP), wiodący w Europie producent grafenu płatkowego i powierzchniowego z unikalną i opatentowaną technologią HSMG®, zakończył proces budowania księgi popytu i ustalił ostateczną cenę emisyjną oferowanych akcji serii C na poziomie 9 zł za akcję. Łączna wartość oferty publicznej wyniesie ok. 7,4 mln zł brutto. Inwestorzy obejmą pełną pulę oferowanych przez Spółkę akcji.

Zarząd, w oparciu o rekomendację firmy inwestycyjnej, zdecydował o podziale 817.750 akcji nowej emisji na transze:

  • 167.750 szt. (20,5% Akcji Nowej Emisji) dla Transzy Małych Inwestorów;

  • 650.000 szt. (79,5% Akcji Nowej Emisji) dla Transzy Dużych Inwestorów.

AGP produkuje grafen płatkowy oraz wielkopowierzchniowy HSMG®, opracowując wspólnie ze swoimi kontrahentami najbardziej perspektywiczne obszary aplikacji tego materiału. Wśród partnerów komercyjnych Spółki są m.in. Europejska Agencja Kosmiczna, Kross, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems oraz Pimar Plastics.

Na początku maja AGP rozpoczęła pierwszą publiczną ofertę akcji nowej emisji. Środki z niej pozyskane zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę parku maszynowego, w tym linii produkcyjnej do filamentu 3d i pre pregu, pozyskanie certyfikatu REACH – który pozwala na operowanie w dużej skali w branży chemicznej oraz nanomateriałów, dalszy rozwój prac B+R związanych z wykorzystaniem grafenu – w tym również na wkład własny do grantów naukowych, a także rozszerzenie niezbędnych działań promocyjno-marketingowych i sprzedażowych.

- Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces, że tak wielu Inwestorów zdecydowało się nam zaufać i tym samym uwierzyło w nasz plan rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli na uruchomienie produkcji wielkoskalowej w obszarach najbardziej dochodowych. W pierwszej kolejności rozpoczniemy sprzedaż opracowanego przez nas innowacyjnego, grafenowego filamentu do druku 3D, który to druk jest coraz popularniejszy i powszechniejszy. Filament 3D z dodatkiem grafenu zastąpi kompozyty, które wykorzystują włókna szklane. Przewaga grafenu w tym obszarze polega na uzyskaniu lepszych parametrów produktu końcowego: wydruku, przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia degradacji maszyn drukujących oraz drukarek – co ma miejsce w przypadku włókien szklanych. Należy podkreślić, że AGP jest obecnie pierwszym na świecie producentem tego komponentu. W tym zakresie chcemy zdywersyfikować sprzedaż, tworząc także kanał sprzedaży detalicznej. Ponadto, wprowadzając kolejne projekty do realizacji przemysłowej, będziemy rozwijać nowe obszary zastosowań grafenu m.in. w branży kropek kwantowych. Wierzę, że inwestycje, które teraz zrealizujemy – również dzięki przeprowadzonej emisji akcji – pozwolą nam na osiągnięcie progu rentowności już w I kwartale 2022 roku - mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów zakończy się 28 maja br. Przydział akcji nowym Akcjonariuszom odbędzie się do 1 czerwca br.

Oferta publiczna akcji serii C AGP przeprowadzana jest na podstawie memorandum informacyjnego (dostępne na: www.advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna).

W kwietniu 2021 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy ramowej z Engineo (spółka R&D z branży rowerowej powiązana z Kross S.A.) o współpracy handlowej w zakresie sprzedaży grafenu AGP, który znajdzie swoje zastosowanie w przemyśle rowerowym m.in. w karbonowo-grafenowych ramach rowerowych dla marki KROSS.

Sukces współpracy oraz wykorzystania grafenu produkowanego przez AGP potwierdziła także Europejska Agencja Kosmiczna, w opublikowanym w maju artykule dotyczącym opracowania unikalnego na skalę globalną, opartego na grafenie dwufunkcyjnego czujnika.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, osiągając 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Advanced Graphene Products S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum Spółki jest opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej: (i) Spółki (https://advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna/ ), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.