Advanced Graphene Products w 3Q 2023 nawiązał współpracę z największym dystrybutorem filamentu do druku 3D w Niemczech i złożył wniosek o pozwolenie eksportu filamentu do USA

Informacja prasowa                                                                                                         Zielona Góra, 14 listopada 2023 r.

 

 

Advanced Graphene Products w 3Q 2023 nawiązał współpracę z największym dystrybutorem filamentu do druku 3D w Niemczech i złożył wniosek o pozwolenie eksportu filamentu do USA

 

 

Spółka Advanced Graphene Products S.A. (AGP), notowana na rynku NewConnect (ticker: GPH), podsumowała działalność operacyjną i podała wynik finansowe za trzeci kwartał 2023 r.

W trzecim kwartale br. Advanced Graphene Products kontynuował prace nad rozwojem produktów z grupy filamentów do druku 3D oraz rozwojem sieci dystrybucji za granicą. Spółka prowadziła także wspólne badania z partnerami biznesowymi, których wynikiem będą nowe produkty lub technologie rozszerzające ofertę produktową AGP.

„Do sukcesów w trzecim kwartale zaliczam nawiązanie współpracy z jedną z największych firm dystrybucyjnych filamentu 3D w Niemczech, która rozpoczęła już sprzedaż naszych filamentów pod marką PROGRAFEN STRONG. Duże oczekiwania wiążemy także z rynkiem amerykańskim. Niedawno złożyliśmy wniosek do organizacji EPA (Environmental Protection Agency) o pozwolenie na eksport filamentu z grafenem na teren USA. Kontynuowaliśmy także w trzecim kwartale prace nad rozwojem dedykowanych materiałów z grafenem o właściwościach antystatycznych (ESD) oraz opracowanie filamentów 3D z grafenem opartych o tworzywa techniczne, na które jest widoczne zapotrzebowanie ze strony rynku. Większość tworzyw technicznych jest trudnych w druku z powodu problemów ze stabilnością wymiarową, dlatego chcemy rozwiązać to za pomocą dodatku grafenu. Ponadto prowadziliśmy badania z potencjalnymi partnerami biznesowymi nad zastosowaniem grafenu zarówno w farbach proszkowych, rozpuszczalnikowych jak i w cemencie.” – mówi Artur Wiechczyński, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A

Spółka kontynuowała także prace, rozpoczęte w drugim kwartale br., nad ostatnim etapem zlecenia dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA-ESTEC) polegającego na stworzeniu czujnika kriogenicznego opartego na grafenowym półprzewodnikowym elemencie sensorycznym. Realizacja ostatniego etapu projektu ulegnie czasowemu przesunięciu z powodu konieczności wprowadzenia zmian w konstrukcji prototypu czujnika grafenowego.

Spółka obecnie jest w trakcie procedowania dwóch wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, nad którymi pracowała w trzecim kwartale 2023.

Pierwszy złożony projekt w naborze ścieżki SMART (FENG.01.01-IP.02- 002/23), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pt. „Nowoczesne, ekologiczne paliwo do silników spalinowych domieszkowane grafenem charakteryzujące się mniejszą emisją szkodliwych substancji do środowiska przy zachowaniu konkurencyjnej ceny”, ma na celu stworzenie technologii dodawania grafenu do paliwa, aby zwiększyć jego kaloryczność oraz zmniejszyć emisję spalin. Przewidywana wartość projektu to ok. 3,7 mln PLN.

 

Drugi z projektów zostanie złożony w naborze ścieżki SMART (FENG.01.01-IP.02-002/23), organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pt. „Opracowanie nanokompozytowego materiału na bazie modyfikowanej grafenem płatkowym żywicy epoksydowej przeznaczonego do wytwarzania i doszczelniania ciśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru” będzie dotyczył opracowania technologii produkcji materiału w postaci ciekłej farby z grafenem, która będzie mogła służyć do malowania wnętrz zbiorników oraz instalacji wodorowych w celu ograniczenia dyfuzji wodoru i korozji wodorowej, które są dużymi wyzwaniami w magazynowaniu gazowego wodoru. Produkt ten wpisywał się będzie w trendy transformacji energetycznej w kierunku energetyki wodorowej. Przewidywana wartość projektu to 4,3 mln PLN.

W trzecim kwartale 2023 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wysokości 104,5 tys. PLN. W analogicznym okresie roku 2022 przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 136,2 tys. PLN. Różnica w przychodach ze sprzedaży za trzeci kwartał 2023 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim z uzyskania zaliczki na realizację długoterminowego projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w III kwartale 2022 roku. Przychody ze sprzedaży w okresie 1-3 Q 2023 wzrosły o 63,9% do 393,2 tys. PLN w porównaniu do przychodów w tym samym okresie 2022 roku.

Spółka generowała w trzecim kwartale br. przychody z tytułu:

  • realizacji kontraktów zawartych z partnerami biznesowymi (m.in. Nanosphere Sp. z o. o., SEBCOMP, a także z krajową spółką produkującą oleje silnikowe);
  • dostaw filamentu 3D marki PROGRAFEN oraz PROGRAFEN GRAPHENE STRONG do odbiorców biznesowych i detalicznych;
  • realizacji projektów pilotażowych we współpracy z partnerami biznesowymi mających na celu opracowanie nowych komercyjnych zastosowań produkowanego przez Advanced Graphene Products grafenu;
  • refundacji części poniesionych wydatków w ramach dotowanego projektu badawczorozwojowego tj.: „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych” – w trakcie realizacji.

W trzecim kwartale 2023 roku Spółka poniosła stratę w wysokości 568 tys. PLN, wobec straty poniesionej w 3 kwartale ubiegłego roku w wysokości 767 tys. PLN. Wynik trzeciego kwartału 2023 roku częściowo odzwierciedla aktualny etap rozwoju Spółki, w którym koszty związane z komercjalizacją nowych produktów przewyższają jeszcze przychody z tytułu ich sprzedaży

 

 

***

Advanced Graphene Products S.A. jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak powierzchniowego grafenu HSMG (High Strength Metallurgical Graphene) z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu, co pozwala uczestniczyć Spółce w rynku obu znanych form grafenu. Spółka posiada zaplecza naukowe oraz organizacyjne umożliwiające jej prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej celem wypracowania nowych, komercyjnych zastosowań produkowanych form grafenu. Zespół Advanced Graphene Products S.A. składa się ze specjalistów z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz sprzedaży i komercyjnego wdrażania nowych produktów. Spółka oferuje grafen płatkowy (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu), do aplikacji takich, jak: filamenty do druku 3D, powłoki antykorozyjne, oleje silnikowe i smary, masterbatche polimerowe, kompozyty węglowe i żywice epoksydowe. Emitent jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach takich jak elektronika, a w szczególności w mikroprocesorach, sensorach, itp. Posiadane przez AGP patenty obejmują m.in. sposób wytwarzania grafenu HSMG, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

Od 29 listopada 2021 roku akcje Spółki notowane są na rynku NewConnect.

 

Więcej informacji: www.advancedgrapheneproducts.com

 

Kontakt dla mediów: pr@agp-corp.com

Michał Wierzchowski

Tel.:+48 531 613 067

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@agp-corp.com

Agata Dzięciołowska

 

 

Tel.: +48 606 205 119

agata.dzieciolowska@ccgrou.pl