Advanced Graphene Products zakończył proces realizacji umowy inwestycyjnej z Akcjonariuszami – Spółka pozyskała z emisji nowych akcji bisko 4,4 mln zł

Informacja prasowa                                                                                                         Zielona Góra, 12 lipca 2023 r.

 

Advanced Graphene Products S.A. (AGP) zrealizował strategię pozyskania środków finansowych na wzrost skali produkcji i sprzedaży spółki oraz komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach.

W ramach umowy inwestycyjnej Uprawnieni Akcjonariusze Spółki, tj. Piotr Zawistowski, Bartosz Klinowski, Iwona Klinowska oraz Artur Wiechczyński – Prezes Zarządu Spółki, objęli łącznie 4.368.550 nowych akcji serii D. Z emisji akcji Spółka pozyskała blisko 4,4 mln zł, które są istotnym wsparciem kapitałowym do realizacji strategii rozwoju opracowanej przez nowy Zarząd Spółki. Część środków z emisji w kwocie 1 mln zł została przeznaczona na spłatę pożyczek udzielonych Spółce przez głównego akcjonariusza.

W dniu 4 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Na skutek rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego uległ zwiększeniu stan posiadania akcji przez głównego Akcjonariusza – Pana Piotra Zawistowskiego, który obecnie posiada 3.879.150 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 41,43 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.879.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 41,43 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Komentarz Piotra Zawistowskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Akcjonariusza Advanced Graphene Products S.A. „Cieszę się, że strategia pozyskania finansowania przez Spółkę została zrealizowana zgodnie z planem i większa część pozyskanych środków w kwocie blisko 4,4 mln zł z emisji akcji, która została objęta przeze mnie, innych głównych akcjonariuszy oraz prezesa, posłużą do realizacji ambitnych celów sprzedażowych i rozwojowych. Produkty Advanced Graphene Products mają unikalne w skali świata właściwości i duże szanse na wdrożenie do masowej produkcji, które już udało się osiągnąć w niektórych obszarach, takich jak produkcja filamentu z grafenem do druku 3D czy pokryciach antykorozyjnych stosowanych w branży automotive. W 2022 z sukcesem zrealizowaliśmy zamówienia od Europejskiej Agencji Kosmicznej i od CERN – to najwyższe referencje o jakich moglibyśmy marzyć. Innowacyjność jest w DNA tego zespołu, który ma w zanadrzu szereg planów i rozpoczętych już badań nad przemysłowymi zastosowaniami grafenu, m.in. na rozwój których przeznaczone zostaną środki z emisji.”

Objecie akcji nowej emisji przez Uprawnionych Akcjonariuszy jest etapem realizacji umowy inwestycyjnej regulującej proces pozyskania kapitału i dotyczącej objęcia przez kluczowych Akcjonariuszy 4.368.550 akcji nowej emisji serii D. W ramach umowy inwestycyjnej kluczowi Akcjonariusze Spółki dokonali zbycia łącznie do ok. 3.043.550 aktualnie posiadanych przez nich akcji Spółki w trybie oferty publicznej na rzecz nowych inwestorów Spółki. Na dokapitalizowanie Spółki, czyli objęcie akcji nowej emisji serii D główni akcjonariusze przeznaczyli całość środków pozyskanych ze sprzedaży akcji. Pozostałą resztę akcji objęli zaś za dodatkową gotówkę, nie pochodzącą ze sprzedaży posiadanych przez nich akcji.

***

Advanced Graphene Products S.A. jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak powierzchniowego grafenu HSMG (High Strength Metallurgical Graphene) z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu, co pozwala uczestniczyć Spółce w rynku obu znanych form grafenu. Spółka posiada zaplecza naukowe oraz organizacyjne umożliwiające jej prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej celem wypracowania nowych, komercyjnych zastosowań produkowanych form grafenu. Zespół Advanced Graphene Products S.A. składa się ze specjalistów z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz sprzedaży i komercyjnego wdrażania nowych produktów. Spółka oferuje grafen płatkowy (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu), do aplikacji takich, jak: filamenty do druku 3D, powłoki antykorozyjne, oleje silnikowe i smary, masterbatche polimerowe, kompozyty węglowe i żywice epoksydowe. Emitent jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach takich jak elektronika, a w szczególności w mikroprocesorach, sensorach, itp. Posiadane przez AGP patenty obejmują m.in. sposób wytwarzania grafenu HSMG, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

 

Od 29 listopada 2021 roku akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

 

Więcej informacji: www.advancedgrapheneproducts.com

 

Kontakt dla mediów: pr@agp-corp.com

Michał Wierzchowski

Tel.:+48 531 613 067

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@agp-corp.com

Agata Dzięciołowska

 

 

Tel.: +48 606 205 119

agata.dzieciolowska@ccgroup.pl