Zarząd i Rada Nadzorcza spółki Advanced Graphene Products zweryfikował dane finansowe za 1 i 2 kwartał 2022 oraz realizowaną przez poprzedni zarząd strategię sprzedaży

Informacja prasowa

Zarząd i Rada Nadzorcza spółki Advanced Graphene Products zweryfikował dane finansowe za 1 i 2 kwartał 2022 oraz realizowaną przez poprzedni zarząd
strategię sprzedaży

  • Zarząd Advanced Graphene Products w porozumieniu z Radą Nadzorczą przeprowadził rozpoznanie sytuacji w Spółce i zidentyfikował szereg nieprawidłowości w zarządzaniu Spółką przez poprzedni Zarząd, m.in. związanych z raportowaniem jej przychodów w poprzednich okresach
  • W wyniku wykrytych nieprawidłowości obecny Zarząd postanowił o dokonaniu korekty sprawozdań okresowych za 1 i 2 kwartał 2022 r.
  • Na koniec 3 kwartału 2022 Spółka posiadała środki pieniężne w szacowanej wysokości 391 tys. zł
  • Główny akcjonariusz postanowił o udzieleniu Spółce pożyczki właścicielskiej na poziomie do 200 tys. zł miesięcznie z przeznaczeniem na ponoszone na bieżąco koszty w celu zabezpieczenia środków na realizację planu sprzedażowego
  • W Spółce trwa rozpoznanie w celu wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości jakie miały miejsce w okresie pełnienia funkcji przez byłego Prezesa Zarządu, którego wyniki mogą skutkować ewentualnym podjęciem kroków prawnych wobec byłego Prezesa Zarządu

W dniu 11 października 2022 r. Zarząd Advanced Graphene Products S.A., działając w porozumieniu z Radą Nadzorczą, po analizie dostępnych danych finansowych oraz weryfikacji realizacji celów biznesowych na koniec 3 kwartału 2022 roku, podjął decyzję o przekazaniu wstępnych rezultatów prowadzonego rozpoznania sytuacji Spółki jaka miała miejsce przed zmianą jej Zarządu w sierpniu br.

W rezultacie rozpoznania wykryto szereg nieprawidłowości związanych z zarządzaniem Spółką przez poprzedni Zarząd, w tym związanych z raportowaniem jej przychodów w poprzednich okresach. W związku z tym obecny Zarząd Spółki postanowił o niezwłocznym dokonaniu korekty raportów okresowych za 1 i 2 kwartał 2022 roku.

- Po weryfikacji działalności Spółki w okresach zarządzania firmą przez poprzedniego Prezesa Zarządu, wykryliśmy szereg nieprawidłowości, m.in. dotyczących danych o wysokości sprzedaży, co przy jednoczesnym znaczącym wzroście ponoszonych na bieżąco kosztów prowadzonej działalności i wysokiej, niedostosowanej do poziomu zamówień, produkcji różnego rodzaju filamentu do druku 3D, spowodowało znaczne obniżenie pozycji gotówkowej Spółki na koniec 3 kwartału. Głęboko wierzę, że produkty AGP mają unikalne w skali świata właściwości, co powinno przełożyć się na ich sukces komercyjny w przyszłości. Dlatego, aby pomóc Spółce w wyjściu z trudnej sytuacji, wynikającej m.in. z zamrożenia kapitału obrotowego w produktach w magazynach, główny akcjonariusz podjął decyzję o udzieleniu Spółce pożyczki właścicielskiej na okres 2-3 kwartałów, która powinna umożliwić Spółce rozwój sprzedaży do poziomu, gdy generowane na bieżąco przychody pokryją zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. – mówi Piotr Zawistowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Advanced Graphene Products S.A.

W sierpniu br. nowy Zarząd Spółki został powołany przez Radę Nadzorczą w celu optymalizacji działalności, uwzględniającej weryfikację ponoszonych kosztów oraz ustalenia możliwości komercjalizacji posiadanych innowacyjnych technologii. W celu zabezpieczenia środków na realizację planu pro-sprzedażowego Spółka uzyskała od głównego akcjonariusza zapewnienie o bieżącym wsparciu kapitału obrotowego pożyczką właścicielską na poziomie do 200 tys. zł miesięcznie z przeznaczeniem na ponoszone na bieżąco koszty, przy stałym monitorowaniu realizacji planu przez pożyczkodawców.

- Otrzymałem zadanie przeprowadzenia AGP przez trudny czas wprowadzenia strategii naprawczej. Zastałem Spółkę w bardzo trudnej sytuacji płynnościowej. Jednymi z pierwszych moich działań w firmie były działania oszczędnościowe w tym trudne decyzje personalne mające na celu redukcję kosztów operacyjnych. Jednocześnie prowadziliśmy analizy rynku i strategii rozwoju produktów oraz poczyniliśmy zmiany kadrowe mające zapewnić optymalne pozycjonowanie, nawiązanie i pogłębienie kontaktów handlowych, co docelowo powinno doprowadzić do skalowania sprzedaży. AGP posiada szereg innowacyjnych technologii – obok opatentowanego grafenu HSMG®, wykorzystywanego z sukcesem m.in. w projektach zaawansowanych sensorów kriogenicznych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, także wypracowane w firmie receptury z wykorzystaniem grafenu płatkowego mają ogromny potencjał rynkowy m.in. w produkcji pokryć antykorozyjnych i innych wzbogaconych komponentów. Doceniam zaufanie ze strony głównego akcjonariusza który udzielił Spółce wsparcia finansowego, które powinno umożliwić nam wdrożenie nowej strategii sprzedaży, która wierzę, że przełoży się na osiągnięcie poziomu sprzedaży, który pokryje na bieżąco ponoszone koszty. – mówi Artur Wiechczyński, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

W wyniku zidentyfikowanych nieprawidłowości, jakie miały miejsce w okresie pełnienia funkcji przez byłego Prezesa Zarządu, obecnie prowadzone są dalsze działania wyjaśniające. Podjęcie ewentualnych dalszych kroków prawnych przeciwko byłemu Prezesowi Spółki będzie uzależnione od wyników trwającego rozpoznania oraz rekomendacji doradców prawnych Spółki.

***

Advanced Graphene Products (AGP) to innowacyjna spółka zajmująca się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Spółka jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak i grafenu powierzchniowego, z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu – HSMG®, co pozwala uczestniczyć Spółce w rynku obu znanych form grafenu. AGP jest jedynym w Polsce producentem grafenu, posiadającym jednocześnie istotne zaplecze naukowe oraz organizacyjne pozwalające na jego komercjalizację. Jednocześnie Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wypracowanie potencjalnych zastosowań produkowanych przez Spółkę form grafenu. Głównymi obszarami zastosowań, wytwarzanego przez AGP, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO –zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne.

 

Spółka jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronice, w tym w: mikroprocesorach, sensorach i tranzystorach.

Posiadane przez AGP patenty obejmują zarówno sposób wytwarzania grafenu z ciekłego metalu, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

 

Od 29 listopada 2021 roku akcje Spółki notowane są na rynku NewConnect.

 

Więcej informacji: www.advancedgrapheneproducts.com

 

 

Kontakt dla mediów: pr@agp-corp.com

 

Michał Wierzchowski

+48 531 613 067

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@agp-corp.com

 

Agata Dzięciołowska

+48 606 205 119

agata.dzieciolowska@ccgroup.pl