Inwestorzy wierzą w grafen. Advanced Graphene Products S.A. z sukcesem uplasowała IPO

Advanced Graphene Products S.A. (AGP), wiodący w Europie producent grafenu płatkowego i powierzchniowego z unikalną i opatentowaną technologią HSMG®, przekonał inwestorów do swojej wizji i modelu biznesowego. Z właśnie zakończonej pierwszej publicznej oferty akcji Spółka pozyskała 7,4 mln zł brutto. Kapitalizacja AGP, przy ostatecznej cenie emisyjnej na poziomie 9,00 zł za akcję, wynosi blisko 45 mln zł.

Inwestorzy objęli całą oferowaną przez Spółkę pulę akcji. Redukcja w Transzy Małych Inwestorów wynosiła 23,23% i do tej grupy trafiło 167.750 szt. akcji nowej emisji. Pozostałe 650.000 szt. przydzielone zostało w Transzy Dużych Inwestorów. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect warszawskiej giełdy w III kwartale br.

- Jestem niezwykle zadowolony, że nasz model biznesu oraz plany rozwoju Spółki przekonały Inwestorów. Dziękuję za okazane nam zaufanie oraz za dostrzeżenie naszego potencjału. Zapewniam, że nawet przez chwilę nie zwalniamy tempa pracy, prowadzimy kolejne rozmowy z potencjalnymi kontrahentami i jesteśmy zdeterminowani by konsekwentnie zwiększać sprzedaż. Liczę, że wkrótce będziemy mogli zaprezentować efekty tych wysiłków. Ponadto, pozyskane środki z emisji pozwolą na przyspieszenie rozwoju m.in. dzięki możliwości uzyskania certyfikatu REACH, pozwalającego na operowanie w skali przemysłowej w branży chemicznej oraz nanomateriałów. Rozbudujemy także nasz park maszynowy i będziemy mogli zwiększyć nakłady na odpowiednie pozycjonowanie produktów oraz marki AGP nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jednocześnie, rozpoczynamy już formalne przygotowania do wprowadzenia Spółki na rynek NewConnect - mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

AGP jest polskim producentem grafenu płatkowego oraz wielkopowierzchniowego, wytwarzanego za pomocą opatentowanej przez siebie metody HSMG®. Spółka wspólnie z partnerami biznesowymi opracowała rozwiązania w najbardziej perspektywicznych obszary zastosowań grafenu jak kompozyty węglowe, polimery/filamenty do druku 3D, żywice epoksydowe, pokrycia antykorozyjne, oleje i smary. Dodatek grafenu wpływa pozytywnie na właściwości tych produktów poprzez podniesienie ich wytrzymałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych, a ponadto pomaga w ograniczeniu kosztów oraz czasu ich produkcji. Oprócz sprzedaży grafenu w określonej formie, Spółka oferuje także możliwość jego wprowadzenia do produktu końcowego. Wśród aktualnych partnerów komercyjnych Spółki są m.in. Europejska Agencja Kosmiczna, Kross, Frako-Term, GM Color, PolWax, GRM Systems oraz Pimar Plastics.

- Advanced Graphene Products to jedyna w Polsce spółka o takim potencjale i skali produkcji. Nasze przewagi to umiejętność wytworzenia i dopasowania odpowiedniej formy grafenu do jego zastosowania (ten materiał musi być „szyty na miarę” pod określoną aplikację) oraz odpowiednie zaplecze technologiczne. Posiadamy reaktory do wytwarzania obu form grafenu – płatkowego i powierzchniowego. Wraz z kontrahentami opracowaliśmy obszary aplikacji o największym potencjale, ale wciąż pojawiają się nowe możliwości jego wykorzystania jak np. baterie litowo-jonowe, elektromobilność i magazynowanie wodoru lub grafenowe kropki kwantowe. Branże identyfikujemy poprzez naszą pracę badawczą oraz współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowymi jak np. Politechniką Łódzką czy instytutami należącymi do Sieci Badawczej Łukasiewicza. Obecnie pracujemy już nad pilotażowymi wdrożeniami naszych aplikacji w przemyśle, pierwsza z nich będzie dotyczyć kompozytów węglowych z domieszką grafenu płatkowego, zastosowanych do produkcji nowych ram rowerowych marki KROSS - mówi Maciej Gałązka.

Niedawno jedna z brytyjskich firm poinformowała o opracowaniu i pierwszym wdrożeniu betonu wzbogaconego o grafen. W mieście Amesbury w nowo wybudowanej sali gimnastycznej wylana została płyta podłogowa o powierzchni 700 m.kw. z betonu wzmocnionego grafenem. W ten sposób udało się ograniczyć użycie betonu o 30%, co ma wpłynąć pozytywnie również na ograniczenie emisji CO2.

- W opracowanych przez nas aplikacjach grafenu wielokrotnie potwierdziliśmy, że nawet nieduży jego dodatek potrafi istotnie zmienić na lepsze parametry produktu końcowego. Grafen można stosować w powszechnie znanych zbrojeniach budowalnych, szczególnie tam, gdzie z uwagi na korozję lub inne tego typu czynniki, nie sprawdzają się zbrojenia ze stali. Obecnie stosuje się tam zbrojenia z włókien szklanych i żywic poliestrowych, które także można wzbogacać technologią grafenową. Pozwala to na wzrost wytrzymałości, sprężystości, sztywności oraz uniknięcie zjawiska korozji. My również pracujemy nad taką aplikacją, zaś zastosowanie betonu z domieszką grafenu pokazuje, jaki potencjał posiada ten materiałmówi Piotr Kowalewski, Dyrektor ds. wdrożeń nowych produktów w Advanced Graphene Products.

Według danych analitycznych dotyczących światowego rynku grafenu, jego średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%, a rynek osiągnie wartość 877 mln USD w 2027. (Za: Allied Market Research). Według firmy badawczej Reports n Reports globalna wartość rynku grafenu wzrośnie z 200 mln USD w 2018 roku do 1 mld USD w 2023 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Advanced Graphene Products S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum Spółki jest opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej: (i) Spółki (https://advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna/ ), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.