Kalendarium

15.11.2021 Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
14.02.2022 Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku
16.05.2022 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
31.05.2022  Publikacja raportu rocznego za 2021 rok
16.08.2022 Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku
14.11.2022 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku