Kalendarium

15.11.2021 Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
14.02.2022 Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku
16.05.2022 Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
31.05.2022  Publikacja raportu rocznego za 2021 rok
16.08.2022 Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
14.11.2022 Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
22.03.2023 Publikacja raportu rocznego za rok 2022
15.05.2023 Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
11.08.2023 Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2023 roku
13.11.2023 Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
20.03.2024 Publikacja raportu rocznego za rok 2023