Notyfikacje

NOTYFIKACJE transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane – na podstawie art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)

Od dnia 21.12.2019 r. został uruchomiony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) elektroniczny formularz umożliwiający składanie zawiadomień o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Adres formularza: https://19mar.knf.gov.pl

Instrukcja KNF do wypełnienia formularza: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem elektronicznego formularza, przekazanie zawiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF: awaryjny.19mar@knf.gov.pl

Jednocześnie, niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie zawiadomień, zawiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą elektronicznego formularza.