Prezentacja z webinaru z dnia 18 maja 2022 r.

Prezentacja z webinaru ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS z dnia 18 maja 2022 r.

Podczas spotkania z akcjonariuszami, inwestorami i mediami przedstawiciele ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. omawiali bieżącą działalność operacyjną, wyniki 1Q 2022 i postępy w realizacji strategii rozwoju Spółki.

→ Zobacz prezentację