Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza II kadencji została powołana przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2022


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny. Ukończenie studiów w zakresie Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w roku 2000. Uzyskanie dyplomu MBA Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Stanowego Georgia w 2005 r. Ukończenie
programu menedżerskiego w ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing w 2012 r.


Kwalifikacje:

Doświadczenie na stanowisku dyrektora kontrolingu i logistyki. Odpowiedzialność za globalny łańcuch dostaw Grupie SECO/WARWICK jako Dyrektor Zakupów Grupy. Od września 2018 Dyrektor Zarządzający Seco/Warwick Services.


Doświadczenie zawodowe:

od 2018 | Seco/Warwick Services sp. z o.o.: dyrektor zarządzający, członek zarządu

2017 – 2018 | Seco/Warwick: dyrektor ds. rozwoju biznesu

2013 – 2017 | Grupa Seco: dyrektor zakupów grupy

2013 – 2017 | Advanced Graphene Products S.A.: dyrektor organizacji
2013 | Seco/Warwick Europe S.A.: członek rady nadzorczej


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Joanna Zyguła

Wykształcenie:
Wykształcenie Wyższe. Uniwersytet Szczeciński. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe. Pogram rozwojowy kadry managerskiej ICAN Institute.


Kwalifikacje:

Wcześniejsze stanowiska – dyrektor finansowy; członek zarządu spółki Seco/Warwick Europe sp. z o.o., prokurent spółki Seco/Warwick Services sp. z o.o.


Doświadczenie zawodowe:

2011 – 2016 | Seco/Warwick Europe sp. z o.o. – dyrektor finansowy; członek zarządu

2011 – 2019 | Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek rady nadzorczej

2015 – 2019 | Seco/Warwick Services sp. z o.o. – prokurent

2017 – 2019 | Seco/Warwick S.A. – zastępca dyrektora finansowego, prokurent
od 10.2019 | Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek zarządu

od 10.2019 | Firma Zyguła sp. z o.o. – członek zarządu

od 01.2020 | Limosa Investments sp. z o.o. – wspólnik i prezes zarządu

od 07.2020 | Przedsiębiorstwo Rolno–Przemysłowe Skioldpasz sp. z o.o. – wspólnik

od 02.2021 | Zakład Zyguła sp. j. – wspólnik

od 03.2021 | Komand2hold sp. z o.o. – wspólnik, członek zarządu

od 04.2021 | Limosa Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – komplementariusz


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Bartosz Klinowski

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe, tytuł magistra inżyniera, Politechnika Wrocławska
2011 r. Uzyskanie dyplomu Executive MBA, Warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego
2011 r. Ukończenie programu menedżerskiego w ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing
2008 r. Ukończenie studiów w zakresie Systemów Baz Danych, na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej


Kwalifikacje:
19 letnie doświadczenie na stanowiskach:

  • Prezesa Zarządu
  • Dyrektora Zarządzającego
  • Członka Zarządu
  • Zastępcy Dyrektora Zakładu Automatyki
  • Automatyka

Doświadczenie zawodowe:
2017- nadal Seco/Warwick S.A.- Członek Zarządu / Dyrektor Zarządzający (Europe)
2013-nadal SWRus - Rada Dyrektorów
2013-2016 Seco/Warwick Europe sp. z o.o.- Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający
2012-2015 Advanced Graphene Products S.A. – Członek Zarządu
2011-2012 Elterma/Seco/Warwick Thermal- Vice Prezes Zarządu/Dyrektor Operacyjny
2008-2010 Seco/Warwick S.A.- Zastępca Dyrektora Zakładu Automatyki
2003-2008 Seco/Warwick S.A.- Automatyk/Programista

 


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Adam Goliński

Wykształcenie:
Wyższe – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo.

Kwalifikacje:
Aplikacja adwokacka; Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze.

Doświadczenie zawodowe:
Adwokat od 2004r.
Właściciel Kancelarii Adwokackiej Adam Goliński od 2004r.


PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Piotr Zawistowski

Wykształcenie:
2015-2016 Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management – Executive Program
in General Management
2009-2011 Akademia Leona Koźmińskiego MBA Executive
2000-2005 Politechnika Częstochowska – magister, Inżynieria Materiałowa

Doświadczenie zawodowe:
od 2017 SECO/VACUUM Dyrektor Zarządzający
2014-2017 SECO/WARWICK Corp. Dyrektor Operacyjny, Zarządzanie produktami i sprzedaż
2013-2014 SECO/WARWICK Corp. Menedżer Produktów Globalnych - Nawęglanie próżniowe i oleje
próżniowe, Piece hartownicze
2009-2012 SECO/WARWICK Corp. Dyrektor – Dział pieców do nawęglania próżniowego
2005-2008 Grupa SECO/WARWICK Kierownik Serwisu - Zespół Pieców Topiących 2005 – 2008