Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza III kadencji została powołana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.03.2023

Członkowie nie spełniają kryteriów niezależności zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 27 MARCA 2023
Piotr Kotwicki

Wykształcenie:
2007 r. – ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
2009 r. – uzyskanie uprawnień brokera ubezpieczeniowego.
2020 r. – ukończenie programu kształcenia menedżerów Center for Leadership.

Doświadczenie zawodowe:
2008 – 2009 mBroker Sp. z o.o. – asystent brokera ubezpieczeniowego
2011 – 2012 JLT Siaci Sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy
2009 – 2020 GrECo Polska Sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy, dyrektor oddziału w Gdańsku
od 2020 – STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy
od 2020 – Baltic Brokers Sp. z o.o. dyrektor zarządzający, broker ubezpieczeniowy, wspólnik


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 27 MARCA 2023
Łukasz Piechowicz

Wykształcenie:
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, kierunek: Metalurgia, uzyskany stopień: magister inżynier
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, studia doktoranckie, uzyskany stopień: doktor nauk technicznych w zakresie metalurgii
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, ukończenie studium podyplomowego w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji Leadership Academy Programs

 

Kwalifikacje:
Dyrektor działu badawczo-rozwojowego (R&D)
Przewodniczący komisji oceniającej projekty rozwojowe i inwestycyjne
Kierownik projektów badawczo-rozwojowych
Kadra badawcza w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Autor lub współautor ponad 50 publikacji, w tym artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz dwóch książek akademickich
Autor lub współautor 4 patentów i jednego zgłoszenia patentowego

 

Doświadczenie zawodowe:
2003-2008 Politechnika Częstochowska – Doktorant na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, kierownik i uczestnik projektów badawczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych
2009-2011 Elterma S.A. Seco/Warwick Group – Główny Specjalista ds. Techniki Cieplnej
2011-2012 Seco/Warwick Thermal S.A. – Koordynaror ds. Badawczo-Rozwojowych
2013-2018 Seco/Warwick Europe sp. z o. o. – Kierownik Działu ds. Badań, Rozwoju Technologii i Konstrukcji
Od 2018 Seco/Warwick S.A. – Dyrektor Działu R&D / R&D Department Director

 


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny. Ukończenie studiów w zakresie Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w roku 2000. Uzyskanie dyplomu MBA Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Stanowego Georgia w 2005 r. Ukończenie
programu menedżerskiego w ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing w 2012 r.


Kwalifikacje:

Doświadczenie na stanowisku dyrektora kontrolingu i logistyki. Odpowiedzialność za globalny łańcuch dostaw Grupie SECO/WARWICK jako Dyrektor Zakupów Grupy. Od września 2018 Dyrektor Zarządzający Seco/Warwick Services.


Doświadczenie zawodowe:

od 2018 | Seco/Warwick Services sp. z o.o.: dyrektor zarządzający, członek zarządu

2017 – 2018 | Seco/Warwick: dyrektor ds. rozwoju biznesu

2013 – 2017 | Grupa Seco: dyrektor zakupów grupy

2013 – 2017 | Advanced Graphene Products S.A.: dyrektor organizacji
2013 | Seco/Warwick Europe S.A.: członek rady nadzorczej


CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Bartosz Klinowski

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe, tytuł magistra inżyniera, Politechnika Wrocławska
2011 r. Uzyskanie dyplomu Executive MBA, Warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego
2011 r. Ukończenie programu menedżerskiego w ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing
2008 r. Ukończenie studiów w zakresie Systemów Baz Danych, na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej


Kwalifikacje:
19 letnie doświadczenie na stanowiskach:

  • Prezesa Zarządu
  • Dyrektora Zarządzającego
  • Członka Zarządu
  • Zastępcy Dyrektora Zakładu Automatyki
  • Automatyka

Doświadczenie zawodowe:
2017- nadal Seco/Warwick S.A.- Członek Zarządu / Dyrektor Zarządzający (Europe)
2013-nadal SWRus - Rada Dyrektorów
2013-2016 Seco/Warwick Europe sp. z o.o.- Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający
2012-2015 Advanced Graphene Products S.A. – Członek Zarządu
2011-2012 Elterma/Seco/Warwick Thermal- Vice Prezes Zarządu/Dyrektor Operacyjny
2008-2010 Seco/Warwick S.A.- Zastępca Dyrektora Zakładu Automatyki
2003-2008 Seco/Warwick S.A.- Automatyk/Programista

 


PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | DATA POWOŁANIA: 24 CZERWCA 2022
Piotr Zawistowski

Wykształcenie:
2015-2016 Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management – Executive Program
in General Management
2009-2011 Akademia Leona Koźmińskiego MBA Executive
2000-2005 Politechnika Częstochowska – magister, Inżynieria Materiałowa

Doświadczenie zawodowe:
od 2017 SECO/VACUUM Dyrektor Zarządzający
2014-2017 SECO/WARWICK Corp. Dyrektor Operacyjny, Zarządzanie produktami i sprzedaż
2013-2014 SECO/WARWICK Corp. Menedżer Produktów Globalnych - Nawęglanie próżniowe i oleje
próżniowe, Piece hartownicze
2009-2012 SECO/WARWICK Corp. Dyrektor – Dział pieców do nawęglania próżniowego
2005-2008 Grupa SECO/WARWICK Kierownik Serwisu - Zespół Pieców Topiących 2005 – 2008