Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza I kadencji została powołana w ramach procesu przekształcenia Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej upływa w dniu 18 stycznia 2024 r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej | Data powołania: 18 stycznia 2021
Witold Józef Klinowski

Wykształcenie:
Wyższe.


Kwalifikacje:

Inżynier elektryk.


Doświadczenie zawodowe:

2001 – 2016 | Seco/Warwick S.A.: wiceprezes, członek zarządu (2001-2012); członek rady nadzorczej (2012-2016)

2006 – 2013, 2003 – 2005 | Seco/Warwick Europe S.A.: członek rady nadzorczej
od 2018 | Młodzieżowy Klub Sportowy "Marina": członek komisji rewizyjnej


Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | Data powołania: 18 stycznia 2021
Marta Anna Milczarek

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe. Magister prawa.


Kwalifikacje:

Radca prawny.


Doświadczenie zawodowe:

od 11.2010 | wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach jednoosobowej działalności
gospodarczej

od 08.2020 | TRIP FREE sp. z o.o.: członek rady nadzorczej


Członek Rady Nadzorczej | Data powołania: 31 marca 2021
Włodzimierz Mischke

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe, doktorat z fizyki.


Kwalifikacje:

Studia: Fizyka; Uniwersytet A. Mickiewicza (UAM) Poznań;
Doktorat UAM-Poznań
Postdoc: RijksUniveristeit Leiden


Doświadczenie zawodowe:
1986 – 1996 | Docdata N.V. /Research(Nl): Senior scientist
1996 – 1998 | 4M-Szwajc.: Process&Techn. manager
1998 – 2001 | Toolex Int.N.V.(Nl): New Techn. Group Manager
2001 – 2003 | OTP Engineering (Nl): Research Manager ODS

2003 – 2008 | Datarius Technologies (Austria): Dir. Research

2008 – 2011 | Sixtron Ltd (Kanada): Director Research Europe

2011 – 2013 | Grbruder Schmid (Niemcy): Product Line Manager

2013 – 2016 | NanoCarbon sp. z o.o. w likwidacji: Wiceprezes zarządu

2013 – 2016 | KGHM TFI S.A.: Dyrektor inwestycyjny
od 2016 | Albedor Energy sp. z o.o.: Prezes zarządu, Wspólnik

2016 – 2018 |Sigma Powders sp. z o.o. w likwidacji: Wspólnik, Członek rady nadzorczej

2018 – 2019 | Sigma Powders sp. z o.o. w likwidacji: Wspólnik, Prezes zarządu, Likwidator


Członek Rady Nadzorczej | Data powołania: 31 marca 2021
Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska

Wykształcenie:
Wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny. Ukończenie studiów w zakresie Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w roku 2000. Uzyskanie dyplomu MBA Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Stanowego Georgia w 2005 r. Ukończenie
programu menedżerskiego w ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing w 2012 r.


Kwalifikacje:

Doświadczenie na stanowisku dyrektora kontrolingu i logistyki. Odpowiedzialność za globalny łańcuch dostaw Grupie SECO/WARWICK jako Dyrektor Zakupów Grupy. Od września 2018 Dyrektor Zarządzający Seco/Warwick Services.


Doświadczenie zawodowe:

od 2018 | Seco/Warwick Services sp. z o.o.: dyrektor zarządzający, członek zarządu

2017 – 2018 | Seco/Warwick: dyrektor ds. rozwoju biznesu

2013 – 2017 | Grupa Seco: dyrektor zakupów grupy

2013 – 2017 | Advanced Graphene Products S.A.: dyrektor organizacji
2013 | Seco/Warwick Europe S.A.: członek rady nadzorczej


Członek Rady Nadzorczej | Data powołania: 18 stycznia 2021
Joanna Zyguła

Wykształcenie:
Wykształcenie Wyższe. Uniwersytet Szczeciński. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe. Pogram rozwojowy kadry managerskiej ICAN Institute.


Kwalifikacje:

Wcześniejsze stanowiska – dyrektor finansowy; członek zarządu spółki Seco/Warwick Europe sp. z o.o., prokurent spółki Seco/Warwick Services sp. z o.o.


Doświadczenie zawodowe:

2011 – 2016 | Seco/Warwick Europe sp. z o.o. – dyrektor finansowy; członek zarządu

2011 – 2019 | Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek rady nadzorczej

2015 – 2019 | Seco/Warwick Services sp. z o.o. – prokurent

2017 – 2019 | Seco/Warwick S.A. – zastępca dyrektora finansowego, prokurent
od 10.2019 | Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. – członek zarządu

od 10.2019 | Firma Zyguła sp. z o.o. – członek zarządu

od 01.2020 | Limosa Investments sp. z o.o. – wspólnik i prezes zarządu

od 07.2020 | Przedsiębiorstwo Rolno–Przemysłowe Skioldpasz sp. z o.o. – wspólnik

od 02.2021 | Zakład Zyguła sp. j. – wspólnik

od 03.2021 | Komand2hold sp. z o.o. – wspólnik, członek zarządu

od 04.2021 | Limosa Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – komplementariusz