Raporty bieżące EBI

Raport bieżący nr 13/2022
Data sporządzenia: 16.08.2022
Temat: 
Powołanie Prezesa Zarządu oraz przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Oświadczenia Pana Macieja Gałązki o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 12/2022
Data sporządzenia: 12.08.2022
Temat: 
Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 11/2022
Data sporządzenia: 29.08.2022 roku
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 roku

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 10/2022
Data sporządzenia: 20.07.2022
Temat: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. nowej kadencji

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 9/2022
Data sporządzenia: 24.06.2022
Temat: 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 8/2022
Data sporządzenia: 24.06.2022
Temat: 
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENEPRODUCTS S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 7/2022
Data sporządzenia: 27.05.2022
Temat: 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 6/2022
Data sporządzenia: 27.05.2022
Temat: 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 5/2022
Data sporządzenia: 27.05.2022
Temat: 
Raport roczny za 2021 rok

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 4/2022
Data sporządzenia: 25.05.2022
Temat: 
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 3/2022
Data sporządzenia: 18.05.2022
Temat:
Raport za I kwartał 2022 roku

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 2/2022
Data sporządzenia: 14.02.2022
Temat: Raport za IV kwartał 2021 roku

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 1/2022
Data sporządzenia: 18.01.2022
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Pobierz dokument