Raporty bieżące EBI

Raport bieżący nr 6/2024
Data sporządzenia: 31.05.2024
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advanced Graphene Products S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku
Pobierz dokument
Załącznik do dokumentu
Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 5/2024
Data sporządzenia: 13.05.2024
Temat: Raport za 1Q 2024
Pobierz dokument
Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 4/2024
Data sporządzenia: 15.04.2024
Temat: Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
Pobierz dokument
Załacznik do dokumentu


Raport bieżący nr 3/2024
Data sporządzenia: 20.03.2024
Temat: Raport roczny za rok 2023
Pobierz dokument

Załacznik do dokumentu
Załacznik do dokumentu
Załacznik do dokumentu
Załacznik do dokumentu
Załacznik do dokumentu
Załacznik do dokumentu
Załacznik do dokumentu


Raport bieżący nr 2/2024
Data sporządzenia: 13.03.2024
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
Pobierz dokument


Raport bieżący nr 1/2024
Data sporządzenia: 15.01.2024
Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 przez Advanced Graphene Products S.A
Pobierz dokument