Raporty bieżące EBI

Raport bieżący nr 10/2023
Data sporządzenia: 15.05.2023
Temat: 
Raport za 1 Q 2023

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 9/2023
Data sporządzenia: 14.04.2023
Temat: 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. – uzupełnienie informacji

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 8/2023
Data sporządzenia: 07.04.2023
Temat: 
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego – uzupełnienie raportu rocznego za 2022 rok

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 7/2023
Data sporządzenia: 05.04.2023
Temat: 
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 roku

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 6/2023
Data sporządzenia: 27.03.2023
Temat: 
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.

Pobierz dokument

 


Raport bieżący nr 5/2023
Data sporządzenia: 27.03.2023
Temat: 
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 27 marca 2023 r.

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 4/2023
Data sporządzenia: 22.03.2023
Temat: 
Raport roczny za 2022 rok.

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu


Raport bieżący nr 3/2023
Data sporządzenia: 21.03.2023
Temat: 
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022

Pobierz dokument


Raport bieżący nr 2/2023
Data sporządzenia: 27.02.2023
Temat: 
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 27 marca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Pobierz dokument

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu

Załącznik do dokumentu


 

Raport bieżący nr 1/2023
Data sporządzenia: 05.01.2023
Temat: 
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 przez Advanced Graphene Products S.A.

Pobierz dokument