Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 4/2022
Data sporządzenia: 25.04.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR

Zawarcie kontraktu z Nanosphere Sp. z o.o.


Raport bieżący nr 3/2022
Data sporządzenia: 23.03.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR

Nadanie numeru rejestracyjnego REACH


Raport bieżący nr 2/2022
Data sporządzenia: 17.03.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR

Zawarcie kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną


Raport bieżący nr 1/2022
Data sporządzenia: 18 stycznia 2022 roku
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku