Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 25/2023
Data sporządzenia: 28.08.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 roku


Raport bieżący nr 24/2023
Data sporządzenia: 28.08.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


Raport bieżący nr 23/2023
Data sporządzenia: 31.07.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Inne uregulowania

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 28 sierpnia 2023 r.


Raport bieżący nr 22/2023
Data sporządzenia: 10.07.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


Raport bieżący nr 21/2023
Data sporządzenia: 10.07.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


Raport bieżący nr 20/2023
Data sporządzenia: 10.07.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


 

Raport bieżący nr 19/2023
Data sporządzenia: 02.06.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 30 czerwca 2023 r.

Załącznik 1_ogłoszenie ZWZ
Załącznik 2_projekty uchwał ZWZ


Raport bieżący nr 18/2023
Data sporządzenia: 23.05.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


Raport bieżący nr 17/2023
Data sporządzenia: 17.05.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
Załącznik 1
Załącznik 2


Raport bieżący nr 16/2023
Data sporządzenia: 17.05.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR

 

Podpisanie kolejnych umów objęcia akcji serii D przez Uprawnionych Akcjonariuszy – realizacja umowy inwestycyjnej


Raport bieżący nr 15/2023
Data sporządzenia: 27.04.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


Raport bieżący nr 14/2023
Data sporządzenia: 20.04.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


Raport bieżący nr 13/2023
Data sporządzenia: 19.04.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 


Raport bieżący nr 12/2023
Data sporządzenia: 17.04.2023 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Załącznik nr 1


Raport bieżący nr 11/2023
Data sporządzenia: 14.03.2023 roku
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR

 

Podpisanie umów objęcia akcji serii D przez Uprawnionych Akcjonariuszy – realizacja umowy inwestycyjnej


Raport bieżący nr 10/2023
Data sporządzenia: 14.04.2023 roku
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR

 

Zawarcie umów sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy.

Załącznik 1

Załącznik 2


Raport bieżący nr 9/2023
Data sporządzenia: 14.04.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

Załącznik 1

Załącznik 2


Raport bieżący nr 8/2023
Data sporządzenia: 13.04.2023 roku
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR

 

Zawarcie umów sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy.


Raport bieżący nr 7/2023
Data sporządzenia: 31.03.2023 roku
Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR

 

Wstępne szacunkowe dane sprzedażowe Advanced Graphene Products S.A. za I kwartał 2023 roku.


Raport bieżący nr 6/2023
Data sporządzenia: 28.03.2023 roku
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

 

Rozpoczęcie oferty akcji przez głównych akcjonariuszy w ramach wykonania umowy inwestycyjnej zawartej ze Spółką


Raport bieżący nr 5/2023
Data sporządzenia: 27.03.2023 roku
Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 27 marca 2023 roku


Raport bieżący nr 4/2023
Data sporządzenia: 07.03.2023 roku
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

 

Zawarcie przez Spółkę umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami Spółki


 

Raport bieżący nr 3/2023
Data sporządzenia: 27.02.2023 roku
Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 27 marca 2023 r. wraz z projektami uchwał
Załącznik 1_ogłoszenie NWZ
Załącznik 2_projekty uchwał NWZ
Załącznik 3_zmimany Statutu Spółki


Raport bieżący nr 2/2023
Data sporządzenia: 27.02.2023 roku
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

 

Przyjęcie przez Zarząd strategii związanej z pozyskaniem finansowania przez Spółkę oraz zawarcie listu intencyjnego z głównymi akcjonariuszami Spółki


Raport bieżący nr 1/2023
Data sporządzenia: 17.01.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR

 

Realizacja istotnego zamówienia na sprzedaż filamentu do druku 3D