Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 18/2023
Data sporządzenia: 23.05.2023 roku Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Załącznik 1
Raport bieżący nr 17/2023
Data sporządzenia: 17.05.2023 roku Podstawa prawna (w ESPI): Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.   Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Załącznik 1 Załącznik 2
Raport bieżący nr 16/2023
Data sporządzenia: 17.05.2023 roku Podstawa prawna (w ESPI): art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR   Podpisanie kolejnych umów objęcia akcji serii D przez Uprawnionych Akcjonariuszy – realizacja umowy inwestycyjnej
Raport bieżący nr 15/2023
Data sporządzenia: 27.04.2023 roku Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Załącznik 1
Raport bieżący nr 14/2023
Data sporządzenia: 20.04.2023 roku Podstawa prawna (w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Załącznik 1
Raport bieżący nr 13/2023
Data sporządzenia: 19.04.2023 roku Podstawa prawna (w ESPI): Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3  
Raport bieżący nr 12/2023
Data sporządzenia: 17.04.2023 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Załącznik nr 1
Raport bieżący nr 11/2023
Data sporządzenia: 14.03.2023 roku
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR   Podpisanie umów objęcia akcji serii D przez Uprawnionych Akcjonariuszy – realizacja umowy inwestycyjnej
Raport bieżący nr 10/2023
Data sporządzenia: 14.04.2023 roku
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR   Zawarcie umów sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy. Załącznik 1 Załącznik 2
Raport bieżący nr 9/2023
Data sporządzenia: 14.04.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.   Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Załącznik 1 Załącznik 2
Raport bieżący nr 8/2023
Data sporządzenia: 13.04.2023 roku
Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR   Zawarcie umów sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy.
Raport bieżący nr 7/2023
Data sporządzenia: 31.03.2023 roku
Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR   Wstępne szacunkowe dane sprzedażowe Advanced Graphene Products S.A. za I kwartał 2023 roku.
Raport bieżący nr 6/2023
Data sporządzenia: 28.03.2023 roku
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR   Rozpoczęcie oferty akcji przez głównych akcjonariuszy w ramach wykonania umowy inwestycyjnej zawartej ze Spółką
Raport bieżący nr 5/2023
Data sporządzenia: 27.03.2023 roku
Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 27 marca 2023 roku
Raport bieżący nr 4/2023
Data sporządzenia: 07.03.2023 roku
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR   Zawarcie przez Spółkę umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami Spółki
  Raport bieżący nr 3/2023
Data sporządzenia: 27.02.2023 roku
Podstawa prawna: Inne uregulowania   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 27 marca 2023 r. wraz z projektami uchwał Załącznik 1_ogłoszenie NWZ Załącznik 2_projekty uchwał NWZ Załącznik 3_zmimany Statutu Spółki
Raport bieżący nr 2/2023
Data sporządzenia: 27.02.2023 roku
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR   Przyjęcie przez Zarząd strategii związanej z pozyskaniem finansowania przez Spółkę oraz zawarcie listu intencyjnego z głównymi akcjonariuszami Spółki
Raport bieżący nr 1/2023
Data sporządzenia: 17.01.2023 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR   Realizacja istotnego zamówienia na sprzedaż filamentu do druku 3D