Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 8/2022
Data sporządzenia: 16.08.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): inne uregulowania

Złożenie Oświadczenia o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu oraz Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę


Raport bieżący nr 7/2022
Data sporządzenia: 24.06.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): inne uregulowania

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku


Raport bieżący nr 6/2022
Data sporządzenia: 27.05.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): inne uregulowania

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.


Raport bieżący nr 5/2022
Data sporządzenia: 27.05.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.


Raport bieżący nr 4/2022
Data sporządzenia: 25.04.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR

Zawarcie kontraktu z Nanosphere Sp. z o.o.


Raport bieżący nr 3/2022
Data sporządzenia: 23.03.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR

Nadanie numeru rejestracyjnego REACH


Raport bieżący nr 2/2022
Data sporządzenia: 17.03.2022 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 Rozporządzenia MAR

Zawarcie kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną


Raport bieżący nr 1/2022
Data sporządzenia: 18 stycznia 2022 roku
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku