Raporty bieżące ESPI

Raport bieżący nr 4/2024/
Data sporządzenia: 25.03.2024 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Podsumowanie realizacji celów strategicznych związanych z pozyskaniem finansowania przez Spółkę – aktualizacja informacji


Raport bieżący nr 3/2024/
Data sporządzenia: 22.02.2024 roku
Podstawa prawna (w ESPI): Art. 17 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Załącznik 1


Raport bieżący nr 2/2024/
Data sporządzenia: 09.02.2024 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR

Zawarcie umowy ze Spectrum Group Sp. z o.o.


Raport bieżący nr 2/2024/K
Data sporządzenia: 25.01.2024 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR

Uzupełnienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki - Korekta numeru raportu


Raport bieżący nr 1/2024
Data sporządzenia: 24.01.2024 roku
Podstawa prawna (w ESPI): art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR

Uzupełnienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki