Rozpoczęcie oferty sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy Advanced Graphene Products S.A. w ramach wykonania umowy inwestycyjnej zawartej ze Spółką

Rozpoczęcie oferty sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy Advanced Graphene Products S.A. w ramach wykonania umowy inwestycyjnej zawartej ze Spółką

W dniu 27.03.2023 r. rozpoczęta została Oferta Publiczna sprzedaży nie mniej niż 1 jednej oraz nie więcej niż 3.043.550 trzech milionów czterdziestu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu akcji Spółki należących do głównych akcjonariuszy Spółki: Pana Piotra Zawistowskiego i Pana Bartosza Klinowskiego (dalej: Oferujący).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia Oferty Publicznej, jak również wszelkie niezbędne informacje dotyczące Oferty Publicznej, Spółki, Oferujących oraz Akcji Oferowanych zostały zawarte w Dokumencie Informacyjnym udostępnionym na stronie internetowej Advanced Graphene Products:

https://ir.advancedgrapheneproducts.com/dokumenty-emisyjne/

 

Harmonogram Oferty

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem:

Terminy Zdarzenie
27.03.2023 Publikacja Dokumentu Informacyjnego
03.04.2023 do godz. 15:00 Zakończenie procesu budowy księgi popytu przy cenie 1,00 zł za Akcję (book-building)
04.04.2023 Rozesłanie propozycji nabycia do inwestorów biorących udział w book-buildingu (w tym Umów Sprzedaży Akcji)
06.04.2023 Dostarczenie podpisanych Umów Sprzedaży Akcji (podpisanych w formie elektronicznej) przez inwestorów i wpłaty za Akcje Oferowane
12.04.2023 Wpłaty za Akcje
13.04.2023 Zawarcie Umów Sprzedaży Akcji
14.04.2023 Ewentualne zawarcie umów przez inwestorów zastępczych i ich opłacenie

Transfer akcji na rachunki maklerskie inwestorów nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umów Sprzedaży Akcji.

Z uwagi na mogące obowiązywać procedury weryfikacji tego typu umów przez firmy inwestycyjne prowadzące rachunki maklerskie inwestorów kupujących Akcje Oferowane termin ten może wynieść do 2 tygodni.