Walne Zgromadzenie

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 27 marca 2023 r.

II. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27 marca 2023 r.

 


 

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Oświadczenie o liczbie akcji w spółce

III. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał ZWZ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

Formularz pełnomocnik

Formularz pełnomocnictwo