Walne Zgromadzenie

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 27 marca 2023 r.

II. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27 marca 2023 r.