Zarząd Advanced Graphene Products ogłosił strategię pozyskania finansowania z emisji nowych akcji z przeznaczeniem na wzrost skali produkcji i sprzedaży, komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach oraz rozwój R&D

Informacja prasowa                                                                                                         Zielona Góra, 28 lutego 2023 r.

 

Zarząd Advanced Graphene Products ogłosił strategię pozyskania finansowania z emisji nowych akcji z przeznaczeniem na wzrost skali produkcji i sprzedaży, komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach oraz rozwój R&D

Spółka zawarła list intencyjny z kluczowymi Akcjonariuszami Spółki oraz Prezesem Zarządu, którzy potwierdzili udział w planowanej emisji akcji i dokapitalizowanie Spółki

 

 • Zarząd Spółki zwołał na 27 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Graphene Products, na którym Akcjonariusze będą głosowali uchwałę o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 4 368 550 nowych akcji serii D
 • Przed rozpoczęciem emisji oraz terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zamierza zawrzeć z kluczowymi Akcjonariuszami: Piotrem Zawistowskim, Bartoszem Klinowskim, Iwoną Klinowską oraz Prezesem Zarządu Arturem Wiechczyńskim szczegółową Umowę Inwestycyjną, poprzedzoną zawartym listem intencyjnym, regulującą proces pozyskania kapitału i dotyczącą objęcia przez nich do 4 368 550 akcji serii D.
 • W ramach Umowy Inwestycyjnej:
  • Kluczowi Akcjonariusze dokonają zbycia łącznie do ok. 3 043 550 aktualnie posiadanych przez nich akcji Spółki w trybie oferty publicznej na rzecz potencjalnych nowych inwestorów Spółki;
  • Środki pozyskane przez nich ze sprzedaży akcji zostaną w całości przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki, czyli objęcie akcji nowej emisji serii D;
  • Ponadto Akcjonariusze zamierzają objąć 1 325 000 akcji serii D za gotówkę nie pochodzącą ze sprzedaży posiadanych przez nich akcji.
 • Zgodnie z projektem uchwały na NWZ o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 4 368 550 nowych akcji serii D, po cenie emisyjnej 1 zł za akcję z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, akcje nowej emisji zostaną objęte przez głównych Akcjonariuszy Spółki i Prezesa Zarządu oraz za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, także przez inne podmioty, przy czym łączna liczba wszystkich podmiotów obejmujących akcje serii D nie przekroczy liczby 149 podmiotów.
 • Środki pozyskane przez Spółkę z emisji nowych akcji będą przeznaczone na dalszy rozwój produktów z grafenem, w tym na wprowadzenie na rynek amerykański filamentu „PROGRAFEN” do druku 3D, zwiększenie skali produkcji grafenu płatkowego, komercjalizację zastosowania grafenu płatkowego w nowych obszarach: pokryciach antykorozyjnych, cemencie, żywicach, olejach i kompozytach oraz rozwój badań R&D nad zastosowaniem grafenu w zbiornikach do magazynowania wodoru. Część środków z emisji w kwocie 1 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę pożyczek udzielonych Spółce przez głównego akcjonariusza.

W dniu 27 lutego 2023 r. Zarząd Advanced Graphene Products przyjął strategię pozyskania finansowania przez Spółkę, która zostanie wdrożona pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 marca 2023 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 1 zł za akcję, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

 

Komentarz Piotra Zawistowskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Akcjonariusza Advanced Graphene Products S.A.  „Głęboko wierzę, że produkty Advanced Graphene Products mają unikalne w skali świata właściwości i duże szanse na sukces komercyjny, który już osiągnęliśmy w niektórych obszarach. Dla dalszego rozwoju produktowego i geograficznego Spółka potrzebuje jednak kapitału, który zamierza pozyskać w drodze emisji akcji. Wspólnie z innymi głównymi akcjonariuszami i prezesem zarządu zadeklarowaliśmy udział w ofercie i zamierzamy objąć akcje nowej emisji ze środków własnych oraz pochodzących ze sprzedaży dotychczas posiadanych przez nas akcji. Środki pozyskane przez Spółkę z emisji akcji pozwolą na dalszy rozwój sprzedaży, w tym na wprowadzenie filamentu do druku 3D na rynek USA oraz opracowanie zastosowania grafenu na skalę przemysłową w innowacyjnych i perspektywicznych obszarach, takich jak m.in. zbiorniki do magazynowania wodoru.”

Komentarz Artura Wiechczyńskiego, Prezesa Zarządu Advanced Graphene Products S.A. „AGP posiada szereg innowacyjnych technologii – obok opatentowanego grafenu HSMG®, wykorzystywanego z sukcesem m.in. w projektach zaawansowanych sensorów kriogenicznych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, także wypracowane w firmie receptury z wykorzystaniem grafenu płatkowego mają ogromny potencjał rynkowy m.in. w produkcji pokryć antykorozyjnych i innych wzbogaconych komponentów. Od czasu objęcia stanowiska Prezesa Zarządu, wraz z zespołem wprowadziłem zmiany, które doprowadziły do stabilizacji sytuacji spółki. To zasługa również wsparcia w postaci udzielonej spółce przez głównego akcjonariusza pożyczki właścicielskiej na poziomie do 200 tys. zł miesięcznie. Stabilizacja finansowa pozwoliła nam na przygotowanie i wdrożenie nowej strategii sprzedaży, która już przynosi wymierne efekty w postaci podpisania umowy z dystrybutorem w Polsce na sprzedaż filamentów do druku 3D czy rozwój współpracy w zakresie dostarczania grafenu do farb antykorozyjnych. Jestem przekonany, że dokapitalizowanie spółki z emisji akcji będzie motorem napędowym dalszego rozwoju i wzrostu spółki, w którym mam także zamiar osobiście brać udział i zamierzam objąć akcje w ofercie.”

 

W ostatnim czasie spółka Advanced Graphene Products (AGP) informowała o rozwoju współpracy i sprzedaży dotyczącej produkowanych filamentów z grafenem do druku 3D i farby antykorozyjnej z grafenem stosowanej w przemyśle samochodowym.

W styczniu br. AGP podpisała z firmą SEB-COMP – największym krajowym dystrybutorem filamentów i drukarek 3D, dwie długoterminowe umowy na dystrybucję filamentu z grafenem do druku 3D, które są ważnym krokiem w kierunku zwiększenia skali sprzedaży filamentów pod marką PROGRAFEN opracowanych i produkowanych przez Spółkę. Umowa dotyczy sprzedaży filamentów produkowanych przez AGP poprzez należącą do SEB- COMP sieć sklepów stacjonarnych oraz online.

Kolejna umowa dystrybucyjna na dostawę przez AGP filamentów do druku 3D zawarta została z rumuńską firmą Filamente 3D, które będą sprzedawane online poprzez sklep internetowy Filamente 3D należący do dystrybutora.

Dynamicznie rozwija się także współpraca pomiędzy Advanced Graphene Products a spółką Nanosphere w zakresie dostarczania grafenu do farb antykorozyjnych stosowanych w przemyśle samochodowym. Od października 2022 roku Nanosphere realizuje wdrożenie na skalę przemysłową farby epoksydowej wzbogaconej nanocząsteczkami węglowymi, pod nazwą handlową Andromeda, która została zastosowana w 80 tys. samochodów produkowanych przez globalne koncerny motoryzacyjne, przede wszystkim do zabezpieczenia elementów układu przeniesienia napędu.

„Długoterminowe umowy z SEB-COMP są istotne biznesowo, ponieważ dywersyfikują nasze kanały dystrybucji filamentu do druku 3D. Dotychczas opieraliśmy się na własnym sklepie internetowym i sprzedaży poprzez platformę Amazon. W mojej ocenie nawiązanie współpracy z największym dystrybutorem filamentów i drukarek 3D w Polsce jest dużym sukcesem i jestem przekonany, że przełoży się na wymierne korzyści ekonomiczne dla obu stron. Z kolei zdobywanie doświadczeń w sprzedaży filamentu na rynku rumuńskim pomoże nam w ekspansji na inne rynki zagraniczne. Dodam, że prowadzimy rozmowy z kolejnymi dystrybutorami zainteresowanymi sprzedażą naszego filamentu w kraju i zagranicą. Natomiast współpraca z Nanosphere jest dla AGP dużą szansą na wykorzystanie dostarczanego przez nas grafenu na skalę przemysłową. Nasz grafen spełnił wysokie oczekiwania jakościowe i jest obecnie już wykorzystywany w farbach proszkowych antykorozyjnych, które są stosowane w procesie produkcji półosi dla największych koncernów motoryzacyjnych.” – mówi Artur Wiechczyński, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

Oprócz dostarczania grafenu płatkowego do farby proszkowej Andromeda, spółka Advanced Graphene Products zajmuje się obecnie rozwijaniem technologii farb antykorozyjnych rozpuszczalnikowych. W opracowywanych recepturach farb alkidowych, epoksydowych i akrylowych grafen płatkowy całkowicie zastępuje standardowy dodatek antykorozyjny – fosforan cynku, który jest silnie toksyczny dla organizmów wodnych. Płatki grafenu dzięki swojej specyficznej budowie, czyli ogromnym stosunku powierzchni do grubości, ustawiają się w strukturze powłoki farby, blokując dyfuzję gazów i cieczy.

 „Dzięki takiemu mechanizmowi barierowemu, farby wykorzystujące grafen wykazują bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Przeprowadzone badania w komorach starzeniowych pokazują kilkukrotne wydłużenie czasu ochrony w porównaniu do standardowych farb antykorozyjnych, jednocześnie przy zastosowaniu dużo mniejszych ilości grafenu niż innych typowych dodatków antykorozyjnych.” – dodaje Artur Wiechczyński, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products S.A.

***

Advanced Graphene Products S.A. jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak powierzchniowego grafenu HSMG (High Strength Metallurgical Graphene) z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu, co pozwala uczestniczyć Spółce w rynku obu znanych form grafenu. Spółka posiada zaplecza naukowe oraz organizacyjne umożliwiające jej prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej celem wypracowania nowych, komercyjnych zastosowań produkowanych form grafenu. Zespół Advanced Graphene Products S.A. składa się ze specjalistów z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz sprzedaży i komercyjnego wdrażania nowych produktów. Spółka oferuje grafen płatkowy (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu), do aplikacji takich, jak: filamenty do druku 3D, powłoki antykorozyjne, oleje silnikowe i smary, masterbatche polimerowe, kompozyty węglowe i żywice epoksydowe. Emitent jest również jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach takich jak elektronika, a w szczególności w mikroprocesorach, sensorach, itp. Posiadane przez AGP patenty obejmują m.in. sposób wytwarzania grafenu HSMG, jak i sposób oddzielania grafenu od ciekłej matrycy formującej.

 

Od 29 listopada 2021 roku akcje Spółki notowane są na rynku NewConnect.

 

Więcej informacji: www.advancedgrapheneproducts.com

 

Kontakt dla mediów: pr@agp-corp.com

Michał Wierzchowski

Tel.:+48 531 613 067

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@agp-corp.com

Agata Dzięciołowska

 

 

Tel.: +48 606 205 119

agata.dzieciolowska@ccgroup.pl