Zarząd

Prezes Zarządu
Artur Wiechczyński

Wykształcenie:

Wyższe, tytuł magistra inżyniera uzyskany na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, obecnie Uniwersytet Zielonogórski.

2011 r.  Ukończenie programu MANAGEMENT w ICAN Institute wg Harvard Business Publishing.

2012 r. Ukończenie programu rozwoju wyższej kadry menedżerskiej ICAN Institute.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Po studiach rozpoczął pracę w Grupie SECO/WARWICK na stanowisku Inżyniera Serwisu. Następnie kontynuował karierę w Grupie SECO/WARWICK na stanowiskach: Kierownika Działu Serwisu, Kierownika Zespołu Inżynierów Automatyków i Serwisu, zastępcy Dyrektora Zakładu Pieców Próżniowych, Z-cy Dyrektora ds. Sprzedaży Pieców Próżniowych, Dyrektora Zakładu Pieców Topialnych oraz  Dyrektora Zakładu Wdrażania Nowych Technologii.

Dzięki wieloletniej pracy w międzynarodowych strukturach Grupy SECO/WARWICK zdobył praktyczne doświadczenie związane z aspektami technicznymi i handlowymi całej gamy urządzeń i technologii oferowanych przez Grupę SECO/WARWICK. Kierował szeregiem projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych związanych z nowoczesnymi technologiami odlewniczymi oraz obróbki cieplnej m.in. elementów drukowanych w technologiach 3D. Artur Wiechczyński jest współautorem patentów oraz publikacji naukowych.